Program BIP

Co to jest BIP ?

BIP- to skrót odwołujący się do Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to forma urzędowego publikowania teleinformatycznego, który został stworzony po to, aby powszechnie udostępniać informacje publiczną.

Jego dedykacja skierowana jest zatem do wszelkich instytucji administracji publicznej jak i szkół(instytucje zobowiązane ustawą z dn.6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Posiadanie przez Państwa naszego systemu BIP umożliwia zarówno wprowadzenie jak i publikowanie wszelkich informacji, które określa ustawa ( Dz.U. Z 2001 r Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2001 r Nr 112, poz. 1198).

Jest to podstawowy akt regulujący zasady dostępu do informacji publicznej. Zobowiązuje ona jednostki administracji publicznej do udostępniania informacji zarówno o stanie przyjmowanych spraw jak i kolejności ich załatwiania czy też rozstrzygania.

Atuty programu :

  • zapewnienie każdej zainteresowanej osobie szybkiego i łatwego dostępu do ważnych informacji publicznych

  • prowadzenie bazy danych dokumentów

  • dwa panele dostępu dzielące się na administratora, który zarządza strukturą strony i menu oraz użytkownika – odpowiedzialnego za wprowadzanie informacji do systemu BIP.

  • możliwość samodzielnej modyfikacji istniejących informacji publikowanych na stronie biuletynu

  • możliwość rozbudowania katalogów informacji

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom nasza firma odpowiada za zapewnienie wszystkich działań administracyjno-serwisowych, które wiąże się z prowadzeniem serwisu BIP.

Bezpieczny BIP

W trosce o zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa związanego z obsługą serwisu BIP nasz program posiada :

  • historię poszczególnych dodawanych wiadomości, określających zarówno użytkownika jak i datę modyfikacji

  • logowanie przez poszczególnych użytkowników systemu za pomocą loginu i szyfrowanego hasła

  • codzienne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na serwerze